Táto stránka používa cookies na zlepšenie užívateľského komfortu.

Micro:bit classes

Na Základnej škole Vilka Šuleka v Hlohovci-Šulekove, sme v školskom roku 2018/2019 otvorili pre žiakov druhého stupňa krúžok "Programovanie hardvéru".  

Naším cieľom je oživiť výučbu informatiky nielen o teoretické, ale najmä praktické vedomosti z oblasti programovania, pri ktorom môžu reálne vidieť výsledky svojej práce na skutočnom hardvéri. Na programovanie využívame rozličné komponenty, senzory a moduly, nielen samotný Micro:bit.

Žiaci si takto zábavnou formou osvoja základy programovania, cykly, podmienky, ale aj základy robotiky. Nadobudnuté vedomosti možno neskôr využiť pri výuke už konkrétneho programovacieho jazyka a najmä vďaka praktickým skúsenostiam následne ľahšie pochopia teóriu.

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať pre cenovú ponuku a termíny TU.

 

Príklad používaného hardvéru:

 

 

© 2019 ITuin. All Rights Reserved.