Táto stránka používa cookies na zlepšenie užívateľského komfortu.

Test Automatizácia

Hľadáte riešenie a neviete, ktorý spôsob jeho realizácie by bol pre Vás najvhodnejší? Alebo viete akým spôsobom, ale nedosahujete očakávané výsledky? Alebo máte problém s personálnym obsadením pozície, ktorá by odborne pokryla oblasť automatizovaného testovania? Sme tu pre Vás!

Primárne sa zameriavame na analýzu a sledovanie Vašich potrieb. Nemáme záujem vnucovať Vám univerzálny nástroj na automatizované testovanie. Berieme na vedomie, s akými technológiami a v akom vývojovom procese sa nachádzate. V nadväznosti na to sa snažíme nájsť optimálne riešenie, pre Vás a na mieru.

Výber takéhoto riešenia je dlhodobejší proces, ktorý začína zisťovaním potrieb a následne výberom vhodného pilotného projektu, na základe ktorého dokážeme posúdiť, či tento nástroj automatizovaného testovania bude vhodný alebo nie. Samotný výber pilotného projektu je bod, ktorý je často podceňovaný. Práve zlým výberom pilotného projektu vznikajú v praxi problémy s používaním zakúpeného testovacieho nástroja, či už vo forme nemožnosti jeho použitia alebo ťažkopádnosti a samozrejme aj s jeho integráciou na iné projekty.

Zároveň sme si plne vedomí toho, že bez personálneho pokrytia oblasti automatizovaného testovania nie sú splnené predpoklady pre jeho riadne fungovanie a ďalší rozvoj. Naše riešenie je preto komplexné a zahŕňa aj zaškolenie osôb, ktoré sa budú na automatizovanom testovaní podieľať.

 

 V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať pre cenovú ponuku TU.

 

© 2019 ITuin. All Rights Reserved.